Stenhuggeruddannelsen ...

- som den ser ud i dag i følge bekendtgørelse nr. 22009 af 30. januar 1991

UDDANNELSEN


Stenhuggerfaget er et anerkendt lærefag i henhold til »Undervisnings- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr.. 22009 af 30. januar 1991 «.

 

Læretiden er 4 år og indeholder sammenlagt 50 uger på Håndværkerskolen i Haslev, hvor en lang række praktiske og teoretiske færdigheder indlæres grundlæggende. Denne indlæring opfølges af arbejde med de på uddannelsesvirksomheden forekommende daglige arbejdsopgaver og under læresvend og -mesters opsyn og ansvar.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve og derefter udskrivning af et svendebrev. Svendeprøven har en varighed af 10 arbejdsdage og indeholder teoretiske og praktiske prøver i det i læretiden gennemgåede pensum. Prøverne afholdes på neutralt sted og kontrolleres og bedømmes af personer, som i henhold til fagets svendeprøveregulativ er udpeget af fagets svendeprøvekommission.

 

Mange unge søger i dag fagets uddannelse, sandsynligvis på grund af det udpræget kreative element samt det faktum, at faget hidtil har været skånet for arbejdsløshedens spøgelse. Det er derfor med et begrundet håb, at vi tror på, at også den generation af stenhuggere vil kunne præge samfundsbilledet på en håndværksmæssig kvalitativ måde