Håndhuggede bogstaver

 

Håndhuggede bogstaver er ikke så meget brugte længere. Problemet er selvfølgelig at de er tidskrævende at lave, og derved bliver de også dyrere, en anden grund er, at arbejdstilsynet er imod brug af vibrerende maskiner (lufthammer) der ødelægger hænderne, hvide fingre, var et stort problem blandt gamle stenhuggere, og sidst er håndhuggede bogstaver ikke synlig i regnvejr, uden at de er bemalede, i modsætning til de nyere typer man bruger i dag. Grunden til, at mange finder de gamle bogstaver interessante er, at alle stenhuggere havde deres egne typer, og man kan kende de forskellige stenhuggeres bogstaver fra hinanden. Stenhuggeren havde som regel to typer, det var en klassisk type med tykke og tynde streger og en grotesk type (blokbogstaver) hvor alle stammer var lige tykke, endelig var der også nogle der havde en skriveskrift. Neden under, har jeg vist arbejdet med at hugge en ny inskription i en gammel sten, som oprindelig var lavet af min far, det er den klassiske type med tykke og tynde streger.

 

 

På billedet kan man se at bogstaverne er hugget ned i et V så der dannes en kærv i midten, det er karakteristisk for håndhuggede bogstaver, sandblæste bogstaver har lige sider og er flade i bunden.

 


Først mærkes bogstaverne op på en papirstrimmel, for at få afsat de lodrette og vandrette hjælpestreger. Denne opmåling sikre, at bogstaverne bliver identiske.

 


Dernæst limes der en gummi dug fast på stenen, ud fra opmålingsstrimlen, kan man nu tegne hjælpestregerne, og ud fra dem kan man tegne inskriptionen.

 


Når inskriptionen er tegnet, skærer man bogstaverne fri med en skalpel, den gamle metode var at smøre stenen ind i kridt, tegne bogstaverne, og ridse dem ned i stenen med en skrivediamant, begge tegnemetoder bliver sikkert brugt i dag, det er udelukkende et spørgsmål om vane og temperament.

 

 


Når bogstaverne er skåret fri, afdækker man en del af stenen, for at skærme mod sandet fra sandblæseren, og bogstaverne kan nu sandblæses.

 

 

Efter sandblæsningen, fjernes gummi dugen og bogstaverne står matte på den polerede overflade.

 


Bogstaverne hugges med en lille lufthammer, man hugger lidt af gangen fra flere sider indtil bogstaverne har den ønskede profil og dybde.

 


Til sidst efterhugges bogstaverne med hånden (hammer og mejsel) og er nu klar til at blive genopsat på kirkegården