Stenens vej fra klippe til forbrug ...

Stenbrud

SKÆREBLOKKE (Store blokke) Deling ved sav

 

 

 

 

Bloksav 

 

Skæreblokke saves op i rammesav til 2-5 cm plader og med diamantsav til 2-20 cm plader/planer og i 20 cm's bredde og derover
til sokler m.m.

 

 

 

 

 

SMÅBLOKKE OG FRAKLØV Rukløvning


Småblokke kløves til sokkeblokke og lignende samt pudses til kantsten.

 

 

 

 

Automatisk slibe og polermaskine

Overfladebearbejdning

 

Plader og planer poleres, stokkes eller brændes. Polering ved linkarm, polereautomat eller polerelinie.
Stokning ved håndstokning, planhugger eller automatisk stokhugning. Brænding ved manuel brænding eller brændeautomat. 

 


Småblokke og Frakløv Rukløvning


Småblokke kløves til sokkeblokke og lignende samt pudses til kantsten.
Småblokke og frakløv kløves med hydraulisk spaltemaskine til brosten og chaussesten.

Rester fra bearbejdningen af Småblokke og frakløv bruges som vandbygningssten.

 

 

Kantskæring

Kantbearbejdning

 

Plader, planer m.m.. kantskæres med diamantsav. Derefter bearbejdes kanterne ved slibning, polering, håndstokning/ _
retslag eller manuel - brænding.
Kantbearbejdningen kan også være fræsning af f.eks.. top eller profiler.

 

Manuel tilhugning

 

Den manuelle tilhugning er den faglærte stenhuggers arbejdsområde. Ved hjælp at en lang række specialværktøj, der er
tilpasset stenens art og form, tilhugges materialet, med harmoni i form og funktion og under hensyntagen til byggestil og
beskyttelse mod vejrlig.