Lille firma, men med store muligheder ...

- og vi er altid klar med et uforbindende tilbud eller pris

Artikel fra Aalborg stiftblad Jens Dejgaard 

 

”. . . gaae med mig paa Kirkegaarden, lad os komme der, naar Solen skinner og Træerne ere grønne; lad os gaae mellem Gravene! hver af disse er som en lukket Bog med Ryggen opad, man kan læse Titelen, som siger hvad Bogen indeholder og siger dog Ingenting.”
    fra H. C. Andersen: Et godt Humeur.


Gravsten skal være smukke og personlige
For sten- og billedhugger Steen Jensen, Nykøbing Mors, er det vigtigt, at de gravsten han sælger er smukke og kan fortælle noget om de døde. Derfor bruger han mange kræfter på udformningen af gravstenene sammen med de efterladte.

 

”I begyndelsen af 90’erne måtte vi i stenhuggerlauget høre mange knubbede ord fra kunstnere og andre æstetisk interesserede, som klagede over at nutidens gravsten på ingen måde levede op til tidligere tiders gravminder. Nutidens gravminder var for ensformige, og der blev ikke leget ret meget med former og dekorationer,” forklarer Steen Jensen i sit lille overfyldte kontor, hvis vigtigste redskab er en pc med et program til design af gravsten og andre stenarbejder.
Og han fortsætter: ”Jeg tænkte det skulle blive løgn, så jeg prøvede at lave en halv snes sten med store dekorationer – og til min overraskelse kunne de sælges. Så det er jeg blevet ved med lige siden!”


Steen Jensen forklarer om mindestenenes historie, at det først er i løbet af 1900-tallet at mindesten af granit er blevet hver mands eje, og noget som alle ville have på familiens gravsted. Førhen var et mindesmærke af en tynd marmorplade, eller af træ, hvad den mindrebemidlede del af befolkningen havde råd til. Måske er det også derfor, at relativt få i de sidste 40-50 år har ladet fremstille gravminder med et decideret personligt præg – det blev mindre acceptabelt med velfærdssamfundets udvikling at skilte med økonomisk succes i livet, ved at købe en gravsten, som måske kostede en halv eller en hel årsløn.

Nye tider.
Men i løbet de sidste 10-15 år har meget ændret sig. Nu fremstiller Steen Jensen flest gravsten, som udformes og dekoreres efter de efterladtes tanker og inspiration. ”Der kommer selvfølgelig også en del mennesker, som synes det rigtige for dem er en sten af en passende størrelse og uden anden pynt end afdødes navn og årstal, og det er OK med mig,” siger Steen Jensen, ”Men flere og flere har nogle personlige ønsker til billeder eller figurer på gravstenen, som fortæller et eller andet om den afdøde. Og den proces, hvor vi sammen udvikler hvorledes gravstenen skal udformes, kan have stor betydning for bearbejdningen af savnet af den afdøde.”


Steen Jensen fortsætter: ”Gennem årene er det blevet stedse vigtigere for mig, at sten, inskription og dekorative elementer udgør en helhed – en helhed som også helst skal omfatte gravstedet og dets beplantning.”
På mange af stenene føjer inskriptionen sig derfor organisk efter stenens facon, og ikke efter en lineal – ”Det medførte faktisk, at en kirkegårdsleder et sted i Viborg Stift klagede til sit menighedsråd over de sten jeg leverede til den pågældende kirkegård – sådan noget sjusk ville han ikke finde sig i,” fortæller Steen med et bredt smil, og fortsætter: ”Når vi går forbi et gravsted må vi godt undre os lidt, måske stoppe op og spekulere på, hvorfor der nu er det billede eller symbol på stenen. Den nærmeste familie ved selvfølgelig hvad symbolerne på stenen fortæller, vi andre kan til gengæld have fornøjelse af at gætte på hvad der ligger bag.”


Salg via www
Ikke så få af de sten, som forlader Steen Jensens værksted, sælges til andre egne af landet. ”En dag kom der en dame og gav mig 3 flasker rødvin – jeg undrede mig, for jeg kendte hende ikke umiddelbart. Men hun var glad for en sten jeg havde lavet. Jeg havde aldrig mødt hende før, men vi havde sendt mange skitser frem og tilbage via e-mail,” fortæller han. ”Nogen af de familier jeg er kommet tættest ind på livet af i forbindelse med en opgave, har faktisk været ved kommunikation via vore computere,” slutter Steen Jensen.

 

 


I 1990’erne begyndte sten- og billedhugger Steen Jensen at fremstille sten med store dekorationer – og de slog an. Og siden er tendensen hen mod individuelt udformede gravsten forstærket og udviklet.

 

 


Christoffer blev kun 9 år gammel. Han var meget optaget af den fantasiverden han hørte om i Harry Potter-bøgerne, så fabeldyret er inspireret herfra.

 

 


Til minde om fiskeren og det hav, han brugte sit liv på: en brækkende bølge.

 

 


En marksten blev til en forstørret udgave af den sten, som Nis altid havde i sin lomme.

 

 


Stenen fortæller, at harmonikaen har en særlig rolle – Erik døde mens han spillede harmonika. Bemærk hvorledes skriftens linie føjer sig efter harmonikaens bue.

 

 


Dekorationen øverst på stenen efterlader ingen tvivl om, at her hviler en murer. Stenens meget præcise udformning understøtter respekten for afdødes håndværk.

 


Et af Steen Jensens råd om gravsteder er, at grønne planter og sten passer godt sammen – derfor har han lavet forsøg med forskellige lave stauder og græsser i et afsnit af værkstedets udstilling.


Steen Jensen afprøver først forskellige design af en gravsten på computeren, før opgaven udføres. Og med e-mail er det muligt at føre tæt dialog med de pårørende, uanset hvor i verden de befinder sig.