a3

Navn:
Sandegravsporten

Granit:
Blå Rønne med feldspat. Halmstad granit og Paradis granit

Behugning:
Kløvet

Opstillet:
Aab Vejle

 

backTilbage